Slottsvångsskolan i Helsingborg

Slottsvångsskolan, som ofta kallas Slottet, är en F-9-skola i centrala Helsingborg. Det viktigaste för oss är att skapa förutsättningar för varje elev att utvecklas så mycket som möjligt och nå kunskapsmålen. Vi är övertygade om att en god social miljö ger bättre förutsättningar för eleverna att nå sina mål och på Slottet ser vi olikheter som en styrka.

Öppet hus

Är du nyfiken på att veta mer om Slottsvångsskolan inför skolvalet?

Klicka för att titta på vår öppet hus-film

Slottsvångsskolan är en av Helsingborgs stads skolor – en värdestyrd och resursstark organisation. Vår gemensamma vision är att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.