Du som förälder

På Slottsvångsskolan har vi en föräldraförening som är mycket aktiv. Genom att engagera dig i föreningen kan du som förälder påverka ditt barns skolgång. 

Inom föräldraföreningen kan du påverka, förändra och göra din röst hörd. Föräldraföreningens målsättning är att verka för att eleverna får bra resurser för utbildning, en trygg skolmiljö och en god kommunikation mellan elever, lärare och föräldrar.

Verksamheten i föreningen består av allt från informationsmöten till den årliga Basaren och discon för årskurs F-6. Styrelsen har samrådsmöten med skolledningen första torsdagen varje månad. En gång per temin har vi föreningsmöte dit alla medlemmar är välkomna och där skolledningen närvarar första timmen för att informera och svara på direkta frågor.

Kontakt

Truls Nilsson, vice ordförande

Soledad Holm, kassör

Jonnie Landén, ledamot