Jobba hos oss

Slottsvångsskolan ska vara en skola som alla kan vara stolta att kalla sin.

Här är elevernas kunskapsutveckling viktigast och goda språkkunskaper är avgörande för elevernas framgångar. Vi kavlar upp ärmarna och jobbar hårt tillsammans för att alla ska växa och utvecklas så mycket som möjligt.

När du arbetar på Slottsvångsskolan arbetar du i en vacker skolbyggnad från 1800-talet med högt i tak både bokstavligt och bildligt talat. Vi delar både byggnad, medarbetare och arbetsmetoder med musikgrundskolan Synkopen, vilket ger båda skolorna många fördelar.

Slottsvångsskolan är en av Helsingborgs stads skolor. Helsingborgs stads skolor består av drygt hundra kommunala grundskolor, förskolor, särskolor och gymnasieskolor. Trygghet och trivsel står högt i kurs på vår skola, och vi arbetar ständigt med att befästa vår värdegrund. Ett trevligt och respektfullt bemötande i det dagliga skapar en god arbetsmiljö och därmed goda förutsättningar för alla att nå sina mål. Arbetet du gör på Slottet är alltid meningsfullt och viktigt.

I Helsingborgs stads skolor tror vi på kollegialt lärande och ett resursoptimerat stöd. Det ser vi som viktiga framgångsfaktorer för att du ska kunna fokusera på ditt uppdrag. Vi vill att du ska lyckas. Som arbetstagare i kommunen har du gott stöd i förvaltningens olika stödsystem och på skolan i trygga arbetslag och engagerad skolledning.

För oss är mångfald, integration och jämställdhet naturliga inslag i kunskapsutvecklingen och vi bryr oss om varandra på Slottsvångsskolan. Som medarbetare på ”Slottet” som vi kallar skolan till vardags, blir du en del i vårt gemensamma arbete med att skapa den bästa skolan för varje barn och elev i Helsingborg.