Om oss

Kunskaper, omtanke och språk är viktiga ledord för oss på skolan.

Kunskaper

Det viktigaste för oss är att skapa förutsättningar för varje elev att utvecklas så mycket som möjligt och nå kunskapsmålen. Det ser vi till genom att erbjuda undervisning av hög kvalitet och engagerad, kompetent personal som ser varje elevs behov. Vi är skolan som alla kan vara stolta att kalla sin.

Omtanke

På Slottet bryr vi oss om varandra. Trygghet och trivsel är de viktigaste grundförutsättningar för att utvecklas i harmoni och fokusera på skolarbetet. Vi organiserar aktiviteter som ger möjlighet för våra elever att göra meningsfulla saker tillsammans för att förbättra gemenskapen och öka tryggheten. Vi har gott om vuxna på plats i skolans alla lokaler, vilket också bidrar till att skapa trivsel på skolan. Vi är övertygade om att glädje och trygghet ger bättre förutsättningar för eleverna att nå sina mål.

Språk

På Slottet ser vi olikheter som en styrka och mångfald, integration och jämställdhet som en naturlig del av kunskapsutvecklingen. För oss är det viktigt att alla får möjlighet att utveckla sitt språk, eftersom språket är avgörande för elevernas framtid. Därför arbetar vi med språkutvecklande arbetssätt så som genrepedagogik med alla elever och nyanlända elever får möjlighet till studiehandledning av språkgruppen.