Råd och stöd

På Slottsvångsskolan erbjuder vi olika former av råd och stöd. På skolan finns studievägledare, skolsköterska och skolkurator. Vi har specialundervisning för personer som behöver extra hjälp samt läxhjälp.  

Skolläkarens och skolsköterskans uppdrag är att eleverna ska nå utbildningsmålen genom att främja hälsa, tidigt identifiera och förebygga ohälsa på individ, grupp och organisationsnivå. Detta gör de bland annat genom att erbjuda:

  • Hälsosamtal/hälsoundersökningar
    I detta sammanhang möter skolsköterskan eleven inför skolstart i förskoleklass med sina föräldrar, och när eleven går år 4, år 8 samt i år 1 på gymnasiet. Vid avvikelser bokar skolsköterskan in elev till skolläkare för bedömning.
  • Vaccinationer
    Skolsköterskan utför vaccinationsprogrammet som rekommenderas av Socialstyrelsen. Skolläkare ordinerar vaccin till elever som inte följt det svenska vaccinationsprogrammet.
  • Arbetsmiljöarbete
    I arbetsmiljöarbetet på skolan är skolsköterskan och skolläkaren en viktig del. I vardagen pågår löpande insatser med råd och stöd till elever, personal och skolledning. Skolsköterskan deltar i arbetsmiljö ronder/allergironder. Skolläkarens roll i arbetsmiljöarbetet på skolorna är som rådgivare till skolpersonal och skolsköterska.

Studie- och yrkesvägledning

Vår studie- och yrkesvägledares viktigaste uppgift är att försöka hjälpa eleverna att göra ett bra och genomtänkt studieval eller yrkesval. Eleverna blir informerade och vägleda av studie- och yrkesvägledaren, både enskilt och i grupp inför gymnasievalet.

Alla elever på skolan är välkomna att söka upp studie- och yrkesvägledaren för att prata om gymnasieskolan, studier, yrken och funderingar inför framtiden. Som elev kan du boka tid för samtal. Du är också välkommen spontant för att se om vår studie- och yrkesvägledare har möjlighet att ta emot. Föräldrar är också välkomna med sina frågor och funderingar.