Råd och stöd

På Slottsvångsskolan erbjuder vi olika former av råd och stöd. På skolan finns studievägledare, skolsköterska och skolkurator. Vi har specialundervisning för personer som behöver extra hjälp samt läxhjälp.