Elevhälsa

För att våra elever ska kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt måste de må bra. 

Slottsvångsskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.

Skolan har också ett eget elevhälsoteam för att stötta eleverna och skapa en trivsam miljö i skolan. Till oss kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi har tystnadsplikt.

Skolläkarens och skolsköterskans uppdrag är att eleverna ska nå utbildningsmålen genom att främja hälsa, tidigt identifiera och förebygga ohälsa på individ, grupp och organisationsnivå. Detta gör de bland annat genom att erbjuda:

  • Hälsosamtal/hälsoundersökningar
    I detta sammanhang möter skolsköterskan eleven inför skolstart i förskoleklass med sina föräldrar, och när eleven går år 4, år 8 samt i år 1 på gymnasiet. Vid avvikelser bokar skolsköterskan in elev till skolläkare för bedömning
  • Vaccinationer
    Skolsköterskan utför vaccinationsprogrammet som rekommenderas av Socialstyrelsen. Skolläkare ordinerar vaccin till elever som inte följt det svenska vaccinationsprogrammet.
  • Arbetsmiljöarbete
    I arbetsmiljöarbetet på skolan är skolsköterskan och skolläkaren en viktig del. I vardagen pågår löpande insatser med råd och stöd till elever, personal och skolledning. Skolsköterskan deltar i arbetsmiljö ronder/allergironder. Skolläkarens roll i arbetsmiljöarbetet på skolorna är som rådgivare till skolpersonal och skolsköterska.