Läxhjälp

Hos oss på Slottsvångsskolan erbjuds läxhjälp löpande till alla elever som önskar under ledning av den egna läraren under skoltid och även på fritids för de som går där. Utöver det erbjuder vi extra läxhjälp för elever i årskurs 7-9 två eftermiddagar i veckan i samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen.

Läxhjälparna är anställda hos Stiftelsen Läxhjälpen och är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter som har olika bakgrund, erfarenheter och kommer från olika studieinriktningar. Läxhjälparen fungerar som ett stöd för eleven vid läxläsning inom alla ämnen på skolschemat, med särskilt fokus på kärnämnena matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk.

För eleven blir läxhjälparen en positiv och viktig förebild, ett stöd och en representant för sin egen utbildning. Egna tips och erfarenheter gällande studieteknik och studievägledning är en stor del av arbetet. Genom att utgå från varje elevs behov, sätta upp individuella mål och stegvis arbeta mot dem kan eleverna börja ta ansvar för sitt eget lärande.

Målet för eleverna är gymnasiebehörighet och därmed möjlighet att själva styra sin framtid och nå sin fulla potential.