Så arbetar vi

Alla kommunala skolor i staden ingår i Helsingborgs stads skolor.

Tillsammans arbetar vi för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden. Hos oss ska alla barn kunna läsa, skriva och räkna efter sitt första skolår. Alla våra barn ska också vara med om minst en estetisk eller kulturell upplevelse per läsår. Varje barn har en personlig utvecklingsplan där framtidsdrömmar, behov och talanger står i fokus.

Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar dagligen med att stärka våra barns självkänsla och tron på den egna förmågan. Detta är våra löften till barnen i Helsingborgs stads skolor.