Årskurs 4-6

Höga förväntningar

Vi har höga förväntningar på alla våra elever. Alla ska lyckas och ha möjlighet att utvecklas maximalt utifrån var och ens förutsättningar under sina tre år i årskurs 4-6. Det händer mycket under dessa år och vi arbetar för att hålla uppe motivationen till skolarbetet och skapa gemenskap, trivsel och trygghet i klasserna. Eleverna aktiveras ofta som lärresurser för varandra för att lära sig tillsammans och det är viktigt för oss att synliggöra lärandet på varje lektion. Alla lektioner har samma tydliga uppstart där vi förtydligar mål och metod.

Språkutvecklande ämnesundervisning

Vi arbetar språkutvecklande i alla ämnen. Språket är avgörande för att kunna läsa texter och förstå genomgångar som innehåller ämnesspecifika begrepp och ord som de flesta inte använder i vardagen. Våra lärare är utbildade i genrepedagogik som fokuserar just på hur förståelsen för olika typer av texter hjälper eleverna både när de läser och när de själva skall producera text.

IKT

I alla våra klassrum finns en Smartboard och eleverna har under skoldagen tillgång till digitala verktyg så som iPad eller Chromebook. Via vår lärplattform UNIKUM kan vi enkelt och kontinuerligt kommunicera mellan hem och skola. Vi arbetar också i GAFE (Google Apps for Education) där elever kan skriva gemensamt i olika dokument och dela med läraren. Vi har dessutom tillgång till digitala läromedel i så gott som alla ämnen och varierar dem med användning av mer traditionella läromedel.

Inför framtiden

Vi samarbetar givetvis med 7-9 på skolan för att få en så smidig övergång som möjligt när eleverna lämnar årskurs 6. Flera av de lärare som undervisar i årskurs 4-6 har också undervisning i högre åldrar vilket bidrar till en trygghet i övergången. Dessutom kan eleverna enkelt få insyn i hur det kan vara att gå i 7-9.