Elevinflytande

På Slottsvångsskolan utgår vi ifrån att alla elever kan och vill ta ansvar för sitt arbete i skolan.  Alla elever får möjlighet att påverka undervisningen, ta ansvar och vara delaktiga så att de med stigande ålder och mognad kan vara allt mer självständiga i sin kunskapsutveckling.

Vi arbetar på olika sätt för att stimulera eleverna till att ta aktiv del i att utveckla sin utbildning när det gäller till exempel arbetssätt och innehåll.

Eleverna kan också lyfta frågor som är viktiga för dem på klassråd, elevråd och matråd. Där kan de utöva inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Här tränar eleverna också på de principer, rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle så att de är väl rustade inför framtiden.