Förskoleklass

I förskoleklassen möts du av ljusa och mysiga rum och barn som gärna kommer fram och hälsar. Barnen har ett eget klassrum och även tillgång till ett kök/ateljé, litet bibliotek och bygg- och docklek.

Redan i förskoleklassen börjar vi på ett lekfullt sätt att träna inför skolan och leker in språklig och matematiskt medvetenhet i små grupper. Med hjälp av Helsingborgsmodellen, Bornholmsmodellen och multisensorisk läsinlärning stimuleras barnens läsintresse.

Verksamheten i förskoleklassen är en helhet med samma personal och samma lokaler hela dagen. Förmiddagen ägnas åt skolförberedande ämnen och aktiviteter. Efter lunchen, som vi äter i skolmatsalen tillsammans med lågstadiet, fortsätter ofta förmiddagens arbete som fri lek med viktiga pedagogiska inslag.

Barnens tankar och upplevelser tas tillvara och genomsyrar verksamheten. Här kan ämnen som naturvetenskap, hemkunskap och geografi komma upp. Barnen får lära sig att arbeta självständigt. Vi har även idrott en gång i veckan. Då lär sig barnen använda olika redskap och får prova på olika bollsporter. I klassrummet har vi friskis och svettis rörelseprogram minst en gång i veckan.

Vi har ett tätt samarbete med årskurs 1-3 för att barnen ska känna sig trygga, förberedda och nyfikna på att börja första klass.