Kamratskap

Vi arbetar systematiskt med den sociala miljön för att alla elever och personal ska känna sig trygga och välkomna till skolan.

Alla människors lika värde, jämställdhet, tolerans och respektfull samvaro är centrala värden i allt arbete på Slottet. I vårt värdegrundsarbete bearbetar och förstärker vi dessa värden. Alla har gemensamt ansvar för den sociala miljön och för att alla bemöts med värdighet och respekt.

Olweus – Program mot mobbning

Liksom alla grundskolor arbetar vi aktivt och förebyggande för att bekämpa mobbning. Vi tillämpar Olwéusprogrammet, som personalen ansvarar för att driva i dialog med elever, vårdnadshavare och skolledning.